piątek, 1 listopada 2013

10.12.2010 powstało Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste". 11 dni później Prezydent M.St. Warszawy został poinformowany o powstaniu Stowarzyszenia, którego wpisano do ewidencji stowarzyszeń pod nr 1004. 

KONTAKT:
e-mail: infowieczyste@gmail.com
adres do korespondencji: Sobieskiego 64/8, 02-930 Warszawa 
tel. 517 741 154