Piątek 20 października o godz. 15.00 przed Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie ul. Chałubińskiego 4/6
odbędzie się protest Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE
przeciw
- braku ustawowego automatycznego i nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości mieszkaniowych
- patologiom przy aktualizacjach opłat wieczystego
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

POMOC PRAWNA

Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych, w szczególności w sprawach aktualizacji opłat użytkowania wieczystego.

Warunkiem zaangażowania się Stowarzyszenia (w formie doradztwa lub udziału) jest uprzednie wsparcie inicjatywy społecznej przez nas wskazanej.