POMOC PRAWNA

Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych, w szczególności w sprawach aktualizacji opłat użytkowania wieczystego.

Warunkiem zaangażowania się Stowarzyszenia (w formie doradztwa lub udziału) jest uprzednie wsparcie inicjatywy społecznej przez nas wskazanej.